Lastenkulttuuritoimijat

Kaikki

mariannepetters2.JPG

Modernin ja luovan tanssin työpajoja lapsille ja nuorille
päiväkodeissa ja kouluissa. Tanssitaiteen laajan oppimäärän mukaista perusopetusta Musiikkiopisto Arkipelagissa.
Monitaideprojekteja alueen muiden toimijoiden kanssa.

marianne.petters(at)gmail.com

040 7307433

Kimitoön - Salo

Marianne Petters

Nettisivut
arkipelag_1.jpg

Musiikkiopisto Arkipelag on kulttuuri- ja opetusministeriön ja opetushallituksen alainen musiikkioppilaitos. Toimintaa on musiikkileikkikoulusta ja lastentanssista lähtien aina aikuisopetukseen saakka. Opetusta annetaan kaikissa akustisissa ja sähköisissä soittimissa. Arkipelagissa voi suorittaa kaikkia Suomen musiikkioppilaitosten liiton kurssitutkintoja. Peruskurssien suorittaminen johtaa perusasteen todistukseen ja musiikkiopistokurssien suorittaminen oikeuttaa puolestaan musiikkiopiston päättötodistuksen saamiseen.

rektor(at)arkipelagmusik.fi

02-4585803

Kimitoön

Musiikkiopisto Arkipelag

kans_tanssi.jpg

Salon kansalaisopiston Kuvataidekoulu on toteuttanut kuvataiteen Taiteen perusopetusta 25 vuotta. Opetusta on tarjolla 7-19 -vuotiaille erilaisissa ikäryhmissä Salon keskustassa, Halikossa, Perniössä ja Kuusjoella. Kuvataidekoulu tukee ja laajentaa peruskoulun antamaa kuvataidekasvatusta. Keskeisenä tavoitteena on tukea oppilaan kuvallista ajattelua ja ilmaisua. Maailma hahmottuu kuvina. Kuvataiteessa tieto ja taito syntyvät omien kokemusten, havaintojen ja oman tekemisen kautta. Opiskelussa keskeistä on taiteen tekemisen ilo, halu ja uskallus. Opetus antaa edellytyksiä elinikäiseen taiteiden harrastamiseen ja keskittyneeseen taiteelliseen työskentelyyn. Taide ymmärretään mahdollisuutena jakaa ja avata kokemuksia sekä vaikuttaa. Lisäksi opisto tarjoaa vuosittain vaihtuvia Lasten kuvataide –kursseja ja perhekursseja eri puolilla Saloa.

Salo

Salon kansalaisopisto

mll_unnamed.jpg

Suunnittelemme ja toteutamme lapsiperheille monipuolisesti ohjelmaa mm. erilaisia tapahtumia, kerhoja, Perhekahvilaa, Isä-lapsi-kerhoa, ja vanhempi-lapsi-sählyjä. Toimimme lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden avuksi.

mllsalonyhdistys(at)gmail.com

Salo

MLL Salon yhdistys Ry

Nurinpäin.jpg

Nurinpäin Kollektiivi on vapaa ryhmä, joka koostuu salonseutulaisista eri taiteenalojen ammattilaisista. Työryhmä toteuttaa esityksiä ja erilaisia taidehankkeita ja sen yhtenä keskeisenä tavoitteena on laajentaa ja kehittää leikki-ikäisille suunnattua teatteritarjontaa sekä sukupolvien välistä kohtaamista.

pauliina.vesslin(at)gmail.com

Kimitoön - Salo

Nurinpäin kollektiivi