Lastenkulttuuritoimijat

Kaikki

Anna-Maaria Varonen.jpg

Anna-Maaria tarjoaa päiväkoti-ikäisille ja eskareille suunnattuja musiikkiesityksiä. Uusimpana "Kansansaduista säveliksi"-esitykset, joissa lähtökohtana on kansanperinteen vaaliminen ja klassiseen musiikkiin tutustuminen tarinoita apuna käyttäen.

Anna-Maaria säveltää ja sanoittaa uusia lastenlauluja ja suunnittelee ja tekee itse havaintomateriaalia tarinoiden kerronnan ja musiikin perusasioiden opettelun tueksi.

annamaariavaronen(at)hotmail.com

044 2853115

Kimitoön - Salo

Anna-Maaria Varonen

kabinettiorkesteri.JPG

Kabinettiorkesteri on salolainen viihdeorkesteri, jonka soittajat koostuvat rautaisista musiikin ammattilaisista, opiskelijoista sekä aktiivisista musiikin harrastajista. Orkesteri on toteuttanut yhteistyössä Salon kaupungin kanssa vuosittain koululaiskiertueita Salon alakoululaisille sekä eskarilaisille. Koululaiskonserteissa ohjelmisto on suunniteltu kohderyhmä huomioiden ja musiikin lomassa kuulijat pääsevät tutustumaan soittimiin sekä orkesterisoittoon.

sussu.makinen(at)gmail.com

044-5392723

Salo

Kabinettiorkesteri

mll_unnamed.jpg

Suunnittelemme ja toteutamme lapsiperheille monipuolisesti ohjelmaa mm. erilaisia tapahtumia, kerhoja, Perhekahvilaa, Isä-lapsi-kerhoa, ja vanhempi-lapsi-sählyjä. Toimimme lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden avuksi.

mllsalonyhdistys(at)gmail.com

Salo

MLL Salon yhdistys Ry

kans_musiikki.jpg

Salon kansalaisopiston Kuvataidekoulu on toteuttanut kuvataiteen Taiteen perusopetusta 25 vuotta. Opetusta on tarjolla 7-19 -vuotiaille erilaisissa ikäryhmissä Salon keskustassa, Halikossa, Perniössä ja Kuusjoella. Kuvataidekoulu tukee ja laajentaa peruskoulun antamaa kuvataidekasvatusta. Keskeisenä tavoitteena on tukea oppilaan kuvallista ajattelua ja ilmaisua. Maailma hahmottuu kuvina. Kuvataiteessa tieto ja taito syntyvät omien kokemusten, havaintojen ja oman tekemisen kautta. Opiskelussa keskeistä on taiteen tekemisen ilo, halu ja uskallus. Opetus antaa edellytyksiä elinikäiseen taiteiden harrastamiseen ja keskittyneeseen taiteelliseen työskentelyyn. Taide ymmärretään mahdollisuutena jakaa ja avata kokemuksia sekä vaikuttaa. Lisäksi opisto tarjoaa vuosittain vaihtuvia Lasten kuvataide –kursseja ja perhekursseja eri puolilla Saloa.

Salo

Salon kansalaisopisto

veturitalli1.jpg

Vaihtuvaa näyttelytoimintaa ympäri vuoden vaihtelevista aiheista (mm. veistos-, maalaus-, valokuva-, videotaidetta). Salon kaupungin kokoelmien hoito ja teosten sijoittaminen eri puolille kaupunkia eri osastoihin (myös mm. kouluihin ja päiväkoteihin). Taidemuseossa järjestetään myös lukuisia tapahtumia, konsertteja ja luentotilaisuuksia vuosittain.

veturitalli(at)salo.fi

02-7784888

Salo

Salon taidemuseo Veturitalli

Screen Shot 2017-07-12 at 11.58.35.jpg

Yhdistyksemme on perustettu 1980 antamaan musiikkikasvatusta halikkolaisille lapsille ja nuorille. Tällä hetkellä meillä on Musiikkileikkikoulua, kuoroa, bänditoimintaa, erilaisten instrumenttien opetusta. Oppilaat tulevat kaikkialta Suur Salon alueelta.

Halikko

Halikon Musiikkiyhdistys Ry

Screen Shot 2017-07-13 at 23.53.10.jpg

Teen lapsille ja nuorille musiikkityöpajoja ja musiikkiesityksiä. Työvälineinä lelut, pienet akustiset soittimet, elektroniikka, efektit, loopperit, syntetisaattorit ja improvisaatio.

lauranau(at)yahoo.co.uk

050 5491613

Kimitoön - Salo

Laura Naukkarinen

arkipelag_1.jpg

Musiikkiopisto Arkipelag on kulttuuri- ja opetusministeriön ja opetushallituksen alainen musiikkioppilaitos. Toimintaa on musiikkileikkikoulusta ja lastentanssista lähtien aina aikuisopetukseen saakka. Opetusta annetaan kaikissa akustisissa ja sähköisissä soittimissa. Arkipelagissa voi suorittaa kaikkia Suomen musiikkioppilaitosten liiton kurssitutkintoja. Peruskurssien suorittaminen johtaa perusasteen todistukseen ja musiikkiopistokurssien suorittaminen oikeuttaa puolestaan musiikkiopiston päättötodistuksen saamiseen.

rektor(at)arkipelagmusik.fi

02-4585803

Kimitoön

Musiikkiopisto Arkipelag

salonmusiikkiopisto1.jpg

Salon musiikkiopisto on Salon kaupungin ylläpitämä musiikkioppilaitos, joka antaa taiteen perusopetuksesta annetun lain musiikin laajan oppimäärän mukaista opetusta. Opetusta järjestetään Salon kaupungin keskustan kolmessa toimitilassa osoitteissa Länsiranta 2 ja Vilhonkatu 2. Musiikkiopiston opetukseen voi pyrkiä salolainen henkilö. Tarkempaa tietoa pyrkimisestä opiston nettisivuilla. Oppilaitoksen perustehtävänä on antaa musiikin valmennus-, perus-, ja opistotason opetusta pääasiassa peruskoulu- ja lukioikäisille lapsille ja nuorille. Lisäksi opistossa on musiikkileikkikoulutoimintaa alle kouluikäisille ja aikuisosasto aikuisille. Opetusta annetaan solistisessa pääaineessa, musiikin perusteissa (teoria-aineet) ja yhteismusiikissa. Lisäksi oppilaat osallistuvat esiintymistoimintaan.

hannele.kilpelainen(at)salo.fi
044-7784640

Salo

Salon musiikkiopisto

Selloduo2.jpg

Selloduo Varonen tarjoaa Suomessa erilaisia konsertteja usealle eri kohderyhmälle. Valikoimasta löytyy esityksiä eskareille ja päiväkotilaisille, koululaiskonsertteja, julkisia konsertteja konserttisaleissa ja kirkoissa sekä vanhainkotikonsertteja. Duomme on myös pitänyt koululaisille työpajoja koululaiskonserttien yhteydessä. Salossa toimimme tällä hetkellä kahden koulun taidekummeina kaupungin kulttuurituottajan aloitteesta.

ovaronen(at)hotmail.com

0400541768

Kimitoön - Salo

Selloduo Varonen