Information om verksamheten

 

Tilkkutäkki är ett nätverk med ett femtiotal barnkulturaktörer inom Kimitoön och Salos område.

Aurinkoinen Tulevaisuus ry, som har förverkligat barnkulturverksamhet sedan år 2004, är aktören bakom sidan.

Till Tilkkutäkkis aktörer hör såväl frilanskonstnärer och konstinstanser som muséet, teaterhus och läroverk. 

 

Kulturens spetsprojekt i Salo

 

Salos medborgarinstitut och Tilkkutäkki arbetar intimt för barnkulturen i Salo.

Bägge instanser fick våren 2016 spetsfinansiering för sin verksamhet. Tack vare projektet kan

barnkultur och konstens grundutbildning etableras i skolor och nå allt fler barn i Salo. En speciell målgrupp är

barn som för tillfället inte utövar någon form av kulturhobbyverksamhet. 

 

Salos medborgarinstituts projekt Mitä tääl tapahtuu?! fokuserar på att förstärka grundutbildningen för konst i Salo.

Aurinkoinen Tulevaisuus arbetar för att göra barnkultur tillgänglig för fler barn i Salo genom projektet Tilkkutäkki.

Man har förverkligat konstpedagogiska workshops i skolors utrymmen efter skoldagens slut. Alla workshops räckte 30 timmar

och man testade olika sätt att förverkliga dem på. De flesta workshops var tvärkonstnärliga och gratis för eleverna.​

Barnkulturen på Kimitoön

På Kimitoön finns två barnkulturcentrum: Luckan i Kimito och Sagalunds barnkulturcentrum. Bägge

arbetar för att erbjuda lokala barn mångsidiga kulturupplevelser, kurser och läger.

Sagalunds barnkulturcentrum har även fått spetsprojektfinansiering för en barnkulturklubb i Dalsbruk. 

Kimitoöns kommuns kulturenhet arbetar också för barnkultur, och bereder som bäst en kulturläroplan

som ska tas i bruk öns alla skolor under läsåret 2017 - 2018 för att erbjuda alla barn i kommunen

jämlika möjligheter att utöva och uppleva konst och kultur. 

Musikinstitutet Arkipelag erbjuder barn och unga grundläggande konstutbildning inom dans och musik,

medan Kimitoöns vuxeninstitut upprätthåller en grundläggande konstutbildning inom bildkonst i både

Kimito, Västanfjärd och Dragsfjärd. 

TA KONTAKT

Salon lastenkulttuuri
Sini Lundgrén
+358 44 7784983
sini.lundgren(at)salo.fi
Kemiönsaaren lastenkulttuuri
Hanna Mehtonen-Rinne
+358 40 751 9836
hanna.mehtonen-rinne(at)kimitoon.fi

Kimitoöns barnkultur - Salon lastenkulttuuri